Tommi Sarlin

Etsin asiakkaan kanssa sellaista työskentelytapaa, joka palvelee parhaiten hänen parastaan. Aluksi sovitaan tavoitteet, joita kohti lähdemme kulkemaan. Tarkastelen asiakkaan asioita eri näkökulmista.

Painotan terapeutin ja asiakkaan välisen suhteen merkitystä. Näen terapian kahden ihmisen välisenä suhteena, josta on aika ajoin hyvä neuvotella terapeutin ja asiakkaan kesken. Tällaista työotetta kutsutaan integratiiviseksi psykoterapiaksi.

Itselleni tärkeitä viitekehyksiä ovat erityisesti kognitiivisen psykoterapian eri suuntaukset sekä mentalisaatio- ja kiintymyssuhdeteoria. Työotettani kuvaa esimerkiksi Daniel J. Siegelin ajatus, että "hyvinvoinnin luominen – henkisessä elämässä, läheisissä ihmissuhteissa, jopa kehossa – on opittava taito."

Koulutukseltani olen integratiivinen psykoterapeutti (Valvira), kognitiivinen lyhytterapeutti ja teologian maisteri. Olen aikaisemmin työskennellyt muun muassa lähisuhdeväkivallan kokijoiden kanssa, kirkon perheneuvonnassa ja lastensuojelussa. Järjestän Lepää musiikissa -iltoja, joissa yhdistetään tietoisuustaitoharjoituksia ja musiikin keskittynyttä kuuntelua. Lisätietoa löytyy Suojasataman Facebook-sivulta.