Rantakivet

Mitä kognitiivisessa lyhytterapiassa tapahtuu?

Terapiassa työstämme yhdessä asiakkaanani olevan yksilön tai parin kanssa muutamaa kohdeongelmaa, jotka olemme paikantaneet yhdessä.

Keskityn erityisesti haittaa tuottavien ajatusten ja niihin liittyvien hankalien tunteiden sekä haitallisten käyttäytymismallien käsittelyyn. Ajatukset, tunteet, keholliset tuntemukset ja käyttäytyminen liittyvät aina toisiinsa.

Kun ajatuksia saadaan muokattua joustavampaan suuntaan, sillä on vaikutuksia myös muihin kokemuksiin. Harjoittelemme myös uusia käyttäytymismalleja.

Hoitokeinoina hyödynnän muun muassa integratiivisen psykoterapian otetta ja kognitiivisen terapian menetelmiä. Myös uudemmat kognitiiviset lähestymistavat ovat käytössä, kuten skeematerapiaa sekä mindfulness- ja myötätunto -suuntautunut kognitiivinen terapia (MBCT ja CFT).