Rantakivet

Mitä kognitiivisessa lyhytterapiassa tapahtuu?

Terapiassa työstämme yhdessä asiakkaanani olevan yksilön tai parin kanssa muutamaa kohdeongelmaa, jotka olemme paikantaneet yhdessä.

Keskityn erityisesti haittaa tuottavien ajatusten ja niihin liittyvien hankalien tunteiden sekä haitallisten käyttäytymismallien käsittelyyn. Ajatukset, tunteet, keholliset tuntemukset ja käyttäytyminen liittyvät aina toisiinsa.

Kun ajatuksia saadaan muokattua joustavampaan suuntaan, sillä on vaikutuksia myös muihin kokemuksiin. Harjoittelemme myös uusia käyttäytymismalleja.

Kognitiivisen terapian vaikuttavuutta on tutkittu paljon ja siitä on hyvää näyttöä. Hoitokeinoina hyödynnän muun muassa kognitiivisen terapian klassisia menetelmiä ja skeematerapiaa sekä mindfulness- ja myötätunto -suuntautunutta kognitiivista terapiaa (MBCT ja CFT). Hoitokäyntien määrä on vaihdellut yhdestä neljäänkymmeneen.