Tommi Sarlin

Minulla on kokemusta erilaisten psyykkisten ongelmien ja vuorovaikutusongelmien hoidosta. Psykoterapeuttina (Valvira, Kela, HUS:n palveluseteli) etsin asiakkaan kanssa työskentelytapaa, joka palvelee parhaiten hänen tavoitteitaan. Haluan olla tilaa-antava, empaattinen ja aktiivinen keskustelukumppani. Työskentelyn aluksi sovitaan asiakkaan kanssa tavoitteet, joita kohti lähdemme kulkemaan.

Painotan terapeutin ja asiakkaan välisen suhteen merkitystä. Näen terapian kahden persoonan välisenä vuorovaikutussuhteena, josta on aika ajoin hyvä neuvotella terapeutin ja asiakkaan kesken.

Kokemukseni mukaan on hyödyllistä tarkastella asiakkaan asioita eri näkökulmista, jolloin myös sopivimmat työskentelymenetelmä löytyvät parhaiten. Tällaista työotetta kutsutaan integratiiviseksi psykoterapiaksi.

Itselleni tärkeitä teoreettisia viitekehyksiä ovat erityisesti kognitiivisen psykoterapian eri suuntaukset sekä mentalisaatio- ja kiintymyssuhdeteoria. Työotettani kuvaa esimerkiksi Daniel J. Siegelin ajatus siitä, että "hyvinvoinnin luominen – henkisessä elämässä, läheisissä ihmissuhteissa, jopa kehossa – on opittava taito."

Koultukseltani olen integratiivinen psykoterapeutti (Valvira), kognitiivinen lyhytterapeutti ja teologian maisteri. Työkokemusta minulla on muun muassa lähisuhdeväkivallan kokijoiden kriisiauttamisesta, kirkon perheneuvonnasta ja lastensuojelusta. Toimin myös kirjailijana, ja viimeisin teos on Kalaonnea - järveltä ruokapöytään (2018). Järjestän Lepää musiikissa -iltoja, joissa yhdistetään tietoisuustaitoharjoituksia ja musiikin keskittynyttä kuuntelua. Lisätietoa löytyy Suojasataman Facebook-sivulta.